۱۲ فروردین ۱۴۰۰ / ۱ آوریل ۲۰۲۱

اختصاصی: مستقیم سر اصل مطلب، پیشنهاد ایران برای احیای برجام

ایران/دیپلماسی

اختصاصیمنابعی در تهران در صحبتی به امواج.میدیا اظهار داشتند کهپیشنهاد آخر غرب برای احیای توافق هستهای ایرانتوهین‌آمیز "تحقق نیافتنی" است. یک مقام ارشد ایرانی، با ترسیم مسیری پیش‌رو، پیشنهاد ایران را مبنی بر این‌که "احتمالاً همه‌ی طرفها...

برای مطالعه‌ی بیشتر لطفاً به‌ صورت رایگان ثبت‌نام کنید.

ثبت‌نام شما به ما این فرصت را می‌دهد تا مهم‌ترین مسائل منطقه را بهتر، عمیق‌تر و وسیع‌تر برای مخاطبان پوشش دهیم.

محمد علی شعبانی
محمد علی شعبانی
محمد علی شعبانی
محمد علی شعبانی سردبیر امواج. میدیا است. ... بیوگرافی کامل
عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی