عمر الشمری

عمر الشمری، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی است. وی با تعدادی از رسانه‌های عربی و منطقه‌ای، من جمله الجزیره، اسکای‌نیوز و ارم‌نیوز همکاری دارد.

عمر الشمری، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی است. وی با تعدادی از رسانه‌های عربی و منطقه‌ای، من جمله الجزیره، اسکای‌نیوز و ارم‌نیوز همکاری دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی