لهیب هیگل

لهیب هیگل، تحلیلگر ارشد عراق در گروه بین‌المللی بحران (ICG) است.

لهیب هیگل، تحلیلگر ارشد عراق در گروه بین‌المللی بحران (ICG) است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی