شاهو القره‌داغی

شاهو قره‌داغی تحلیلگر سیاسی و نویسنده از اقلیم کردستان عراق است. او به طور تخصصی در زمینه‌ی روابط بین‌الملل فعالیت داشته و مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات عراق است. تمرکز قره‌داغی بر امور کردستان عراق، روابط اربیل و بغداد و همچنین مسئله‌ی حمکرانی خوب است.

شاهو قره‌داغی تحلیلگر سیاسی و نویسنده از اقلیم کردستان عراق است. او به طور تخصصی در زمینه‌ی روابط بین‌الملل فعالیت داشته و مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات عراق است. تمرکز قره‌داغی بر امور کردستان عراق، روابط اربیل و بغداد و همچنین مسئله‌ی حمکرانی خوب است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی