بشیر محمد لحسن

البشیر محمد لحسن، محقق رسانه در دانشگاه سویل اسپانیا است. او با روزنامه‌های اسپانیایی و عربی به طور منظم همکاری دارد و به عنوان تحلیلگر سیاسی در رسانه‌هایی از جمله بی‌بی‌سی، رادیو مونته کارلو، فرانسه۲۴ و غیره حضور داشته است. تمرکز او بر مسائل مربوط به مغرب عربی، آفریقا و امور بین‌الملل است.

البشیر محمد لحسن، محقق رسانه در دانشگاه سویل اسپانیا است. او با روزنامه‌های اسپانیایی و عربی به طور منظم همکاری دارد و به عنوان تحلیلگر سیاسی در رسانه‌هایی از جمله بی‌بی‌سی، رادیو مونته کارلو، فرانسه۲۴ و غیره حضور داشته است. تمرکز او بر مسائل مربوط به مغرب عربی، آفریقا و امور بین‌الملل است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی