آنتونینو اوکیوتو

آنتونینو اوکیوتو که در رم سکونت دارد، تحصیلات تکمیلی خود را در لندن و در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی (سوآز) به پایان رساند و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد (MSc) خود در رشته‌ی سیاست بین‌الملل شد. زمینه‌های اصلی تحقیق و تخصص وی، روابط میان اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، پویایی سیاسی داخلی در شورای همکاری خلیج فارس، یمن و امنیت در خلیج فارس است. او به صورت دوره‌ای، با مجلات و روزنامه‌هایی به زبان‌های انگلیسی و ایتالیایی، از جمله مجله‌ی ایتالیایی مرور ژئوپلیتیک لایمز و موسسه‌ی کشورداری مسئولانه‌ی کویینسی همکاری می‌کند.

آنتونینو اوکیوتو که در رم سکونت دارد، تحصیلات تکمیلی خود را در لندن و در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی (سوآز) به پایان رساند و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد (MSc) خود در رشته‌ی سیاست بین‌الملل شد. زمینه‌های اصلی تحقیق و تخصص وی، روابط میان اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، پویایی سیاسی داخلی در شورای همکاری خلیج فارس، یمن و امنیت در خلیج فارس است. او به صورت دوره‌ای، با مجلات و روزنامه‌هایی به زبان‌های انگلیسی و ایتالیایی، از جمله مجله‌ی ایتالیایی مرور ژئوپلیتیک لایمز و موسسه‌ی کشورداری مسئولانه‌ی کویینسی همکاری می‌کند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی