فؤاد شهبازوف

فؤاد شهبازوف تحلیلگر مسائل سیاسی است که زمینه‌ی کاری او حوزه‌ی امنیت منطقه‌ای در قفقاز جنوبی را پوشش می‌دهد. وی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک آذربایجان، و پیش از آن نیز تحلیلگر ارشد مرکز ارتباطات راهبردی در آذربایجان بود. او در ‌مدرسه‌ی عالی امنیت ملی دانیل مورگان، واقع در واشنگتن‌ دی‌سی، نیز به عنوان پژوهشگر مدعو فعالیت می‌کرده است.

فؤاد شهبازوف تحلیلگر مسائل سیاسی است که زمینه‌ی کاری او حوزه‌ی امنیت منطقه‌ای در قفقاز جنوبی را پوشش می‌دهد. وی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک آذربایجان، و پیش از آن نیز تحلیلگر ارشد مرکز ارتباطات راهبردی در آذربایجان بود. او در ‌مدرسه‌ی عالی امنیت ملی دانیل مورگان، واقع در واشنگتن‌ دی‌سی، نیز به عنوان پژوهشگر مدعو فعالیت می‌کرده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی