فهیم تاشتکین

فهیم تاشتکین روزنامه‌نگار، ستون‌نویس و نویسنده‌ی کهنه‌کار ترکیه‌ای است. وی در تحلیل‌های خود بر سیاست خارجی ترکیه، و همچنین امور قفقاز، خاورمیانه و اتحادیه‌ی اروپا تمرکز دارد. تاشتکین روزنامه‌نگاری را از سال ۱۳۷۳/ ۱۹۹۴ و در روزنامه‌ی ینی شفق آغاز کرد. او از آن پس برای رسانه‌های سون چایگری، ینی اوفوک و ترکومان قلم زده، و به مدت ۱۳ سال به عنوان سردبیر اخبار خارجی در روزنامه‌ی رادیکال فعالیت کرده است.

تاشتکین همچنین مؤسس و مدیر آژانس قفقاز، یک مرکز ویژه‌ی خبری و تحلیلی، است. وی همچنین در بازه‌ی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ مجری برنامه‌های هفتگی Doğu Divanı (دیوان شرقی)، Dünya Hali (وضعیت جهان) و SINIRSIZ (بدون مرز) در شبکه تلویزیونی آی‌ام‌سی بود. او در حال حاضر ستون‌نویس المانیتور و روزنامه دووار است و گاهی برای بی‌بی‌سی ترکی نیز می‌نویسد.

فهیم تاشتکین روزنامه‌نگار، ستون‌نویس و نویسنده‌ی کهنه‌کار ترکیه‌ای است. وی در تحلیل‌های خود بر سیاست خارجی ترکیه، و همچنین امور قفقاز، خاورمیانه و اتحادیه‌ی اروپا تمرکز دارد. تاشتکین روزنامه‌نگاری را از سال ۱۳۷۳/ ۱۹۹۴ و در روزنامه‌ی ینی شفق آغاز کرد. او از آن پس برای رسانه‌های سون چایگری، ینی اوفوک و ترکومان قلم زده، و به مدت ۱۳ سال به عنوان سردبیر اخبار خارجی در روزنامه‌ی رادیکال فعالیت کرده است.

تاشتکین همچنین مؤسس و مدیر آژانس قفقاز، یک مرکز ویژه‌ی خبری و تحلیلی، است. وی همچنین در بازه‌ی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ مجری برنامه‌های هفتگی Doğu Divanı (دیوان شرقی)، Dünya Hali (وضعیت جهان) و SINIRSIZ (بدون مرز) در شبکه تلویزیونی آی‌ام‌سی بود. او در حال حاضر ستون‌نویس المانیتور و روزنامه دووار است و گاهی برای بی‌بی‌سی ترکی نیز می‌نویسد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی