بتول دوغان‌آکاش

دکتر بتول دوغان‌آکاش استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه آنکارا است. وی پژوهشگر کشورهای عربی خلیج فارس است و مدرک دکتری خود را مشترکاً از دانشگاه دورهام و دانشگاه قطر دریافت کرده است. او همچنین یکی از برگزارکنندگان جلسات گروه کاری BISA مطالعات بین‌المللی مدیترانه، خاورمیانه و آسیا است. پژوهش‌های دوغان‌آکاش همچنین نقش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در جنگ یمن و روابط ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس را پوشش می‌دهد.

دکتر بتول دوغان‌آکاش استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه آنکارا است. وی پژوهشگر کشورهای عربی خلیج فارس است و مدرک دکتری خود را مشترکاً از دانشگاه دورهام و دانشگاه قطر دریافت کرده است. او همچنین یکی از برگزارکنندگان جلسات گروه کاری BISA مطالعات بین‌المللی مدیترانه، خاورمیانه و آسیا است. پژوهش‌های دوغان‌آکاش همچنین نقش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در جنگ یمن و روابط ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس را پوشش می‌دهد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی