سعید جعفری

سعید جعفری تحلیلگر مسائل خاورمیانه است. او برای رسانه‌های مختلفی همچون فارن پالسی، آتلانتیک کانسیل، المانیتور، موسسه کوئینسی و بسیاری دیگر مقاله نوشته است. 

سعید جعفری تحلیلگر مسائل خاورمیانه است. او برای رسانه‌های مختلفی همچون فارن پالسی، آتلانتیک کانسیل، المانیتور، موسسه کوئینسی و بسیاری دیگر مقاله نوشته است. 

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی