فاضل هورامی

فاضل هورامی، روزنامه‌نگار پژوهشی است. وی پوشش خبری جنگ علیه گروه داعش در شمال عراق را بر عهده داشت؛ از جمله نبرد موصل. او همچنین مطالب بسیاری حول درگیری‌های مسلحانه‌ی گروه‌های مخالف کرد و نیروهای امنیتی ایران قلم زده است.

فاضل هورامی، روزنامه‌نگار پژوهشی است. وی پوشش خبری جنگ علیه گروه داعش در شمال عراق را بر عهده داشت؛ از جمله نبرد موصل. او همچنین مطالب بسیاری حول درگیری‌های مسلحانه‌ی گروه‌های مخالف کرد و نیروهای امنیتی ایران قلم زده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی