سعید عظیمی

سعید عظیمی، روزنامه‌نگار فریلنسر ایرانی و مقیم تهران است. وی همچنین برای فرانس‌۲۴، ساعت خبری پی‌بی‌اس و آرته محتوا تولید می‌کند. او برای بنیاد بورس و بازار و مرکز استیمسون نیز قلم زده است.

سعید عظیمی، روزنامه‌نگار فریلنسر ایرانی و مقیم تهران است. وی همچنین برای فرانس‌۲۴، ساعت خبری پی‌بی‌اس و آرته محتوا تولید می‌کند. او برای بنیاد بورس و بازار و مرکز استیمسون نیز قلم زده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی