زینب مهدی

زینب مهدی محقق و روزنامه‌نگار مستقل است و به طور تخصصی در زمینه‌های حکومت‌داری، توسعه و درگیری‌های منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت می‌کند.

زینب مهدی محقق و روزنامه‌نگار مستقل است و به طور تخصصی در زمینه‌های حکومت‌داری، توسعه و درگیری‌های منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت می‌کند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی