یاسمینه المُلا

یاسمینا الملا روزنامه‌نگاری مستقل و ساکن کویت است. وی بیشتر اخبار مربوط به موضوعات سیاسی و اجتماعی حوزه‌ی خلیج فارس را پوشش می‌دهد. نوشته‌های او در رسانه‌های گلف‌نیوز، کویت تایمز، میدل ایست آی، رصیف ۲۲ و دیگر رسانه‌ها منتشر شده است.

یاسمینا الملا روزنامه‌نگاری مستقل و ساکن کویت است. وی بیشتر اخبار مربوط به موضوعات سیاسی و اجتماعی حوزه‌ی خلیج فارس را پوشش می‌دهد. نوشته‌های او در رسانه‌های گلف‌نیوز، کویت تایمز، میدل ایست آی، رصیف ۲۲ و دیگر رسانه‌ها منتشر شده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی