علی كريم اذهیب

علی کریم اذهیب روزنامه‌نگار عراقی است که دریافت جوایزی را نیز در کارنامه‌ی خود دارد. وی بیش از ۱۰ سال است که اخبار حوزه‌ی امور اقتصادی را پوشش می‌دهد. او مرتباً با رسانه‌های عراقی و عربی، من جمله ان‌آر‌تی، المدار، عراق ژورنال، درج و الجزیره همکاری می‌کند.

علی کریم اذهیب روزنامه‌نگار عراقی است که دریافت جوایزی را نیز در کارنامه‌ی خود دارد. وی بیش از ۱۰ سال است که اخبار حوزه‌ی امور اقتصادی را پوشش می‌دهد. او مرتباً با رسانه‌های عراقی و عربی، من جمله ان‌آر‌تی، المدار، عراق ژورنال، درج و الجزیره همکاری می‌کند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی