سنار حسن

سنار حسن روزنامه‌نگار عراقی و ساکن بغداد است. تمرکز او بر مسائل مربوط به جنسیت‌، حقوق زنان و اقلیت‌ها در جوامعی است که درگیر جنگ و نزاع‌های فرقه‌ای هستند. او مرتباً با رسانه‌های الجزیره، میدل ایست آی، درج، وبلاگ LSE عراق و رصیف ۲۲ همکاری می‌کند.

سنار حسن روزنامه‌نگار عراقی و ساکن بغداد است. تمرکز او بر مسائل مربوط به جنسیت‌، حقوق زنان و اقلیت‌ها در جوامعی است که درگیر جنگ و نزاع‌های فرقه‌ای هستند. او مرتباً با رسانه‌های الجزیره، میدل ایست آی، درج، وبلاگ LSE عراق و رصیف ۲۲ همکاری می‌کند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی