زید الاصیل

زید الاصیل، خبرنگاری عراقی و ساکن در استان بابل در جنوب عراق است. وی که از سال ۱۳۹۰/ ۲۰۱۲ در حوزه‌ی خبرنگاری فعالیت دارد و موفق به کسب جایزه شده است، عمدتاً برای رسانه‌های عراقی، در مورد امور اجتماعی و بشر دوستانه می‌نویسد. 

زید الاصیل، خبرنگاری عراقی و ساکن در استان بابل در جنوب عراق است. وی که از سال ۱۳۹۰/ ۲۰۱۲ در حوزه‌ی خبرنگاری فعالیت دارد و موفق به کسب جایزه شده است، عمدتاً برای رسانه‌های عراقی، در مورد امور اجتماعی و بشر دوستانه می‌نویسد. 

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی