عمر الجفال

عمر الجفال، نویسنده و شاعر عراقی است که برنده‌ی جوایزی نیز شده است. او ساکن برلین، پایتخت آلمان است. وی از سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۶/۸۷)در حوزه‌ی مطبوعات فعالیت می‌کند و به طور مستمر با برخی از رسانه‌ها مانند وب‌سایت آمریکایی المانیتور، السفير العربی و آسیا تایمز همکاری دارد. وی همچنین به عنوان پژوهشگر در مرکز خاورمیانه‌ی مدرسه‌ی اقتصاد لندن کار کرده است.

عمر الجفال، نویسنده و شاعر عراقی است که برنده‌ی جوایزی نیز شده است. او ساکن برلین، پایتخت آلمان است. وی از سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۶/۸۷)در حوزه‌ی مطبوعات فعالیت می‌کند و به طور مستمر با برخی از رسانه‌ها مانند وب‌سایت آمریکایی المانیتور، السفير العربی و آسیا تایمز همکاری دارد. وی همچنین به عنوان پژوهشگر در مرکز خاورمیانه‌ی مدرسه‌ی اقتصاد لندن کار کرده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی