کارن ای. یونگ

کارن ای. یونگ محققی مقیم در مؤسسه‌ی پژوهش سیاست عمومی امریکن انترپرایز (AEI) است. او در آن‌جا به مطالعه‌ی اقتصاد سیاسی خاورمیانه، با تمرکز ویژه بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌پردازد. وی همچنین به طور مرتب با رسانه‌های پیش‌رو، اتاق‌های فکر و مؤسسات آکادمیک همکاری می‌کند.

کارن ای. یونگ محققی مقیم در مؤسسه‌ی پژوهش سیاست عمومی امریکن انترپرایز (AEI) است. او در آن‌جا به مطالعه‌ی اقتصاد سیاسی خاورمیانه، با تمرکز ویژه بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌پردازد. وی همچنین به طور مرتب با رسانه‌های پیش‌رو، اتاق‌های فکر و مؤسسات آکادمیک همکاری می‌کند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی