نیکلای کوزانف

نیکلای کوزانف دانشیار پژوهشی در مرکز مطالعات خلیج فارس دانشگاه قطر است. او همچنین در برنامه‌ی روسیه و اوراسیا از خانه چتم هاوس، به عنوان مشاور فعالیت می‌کند و در مرکز مطالعات خاورمیانه، در انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل (IMEMO) که زیر مجموعه‌ی آکادمی علوم روسیه است،  پژوهشگر ارشد است.

نیکلای کوزانف دانشیار پژوهشی در مرکز مطالعات خلیج فارس دانشگاه قطر است. او همچنین در برنامه‌ی روسیه و اوراسیا از خانه چتم هاوس، به عنوان مشاور فعالیت می‌کند و در مرکز مطالعات خاورمیانه، در انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل (IMEMO) که زیر مجموعه‌ی آکادمی علوم روسیه است،  پژوهشگر ارشد است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی