دیاری صالح

دیاری صالح یک محقق دانشگاهی عراقی است که دکترای جغرافیای سیاسی خود را از دانشگاه بغداد، و فوق دکترای روابط بین‌الملل خود را از دانشگاه ورشو دریافت کرده است. صالح چندین کتاب به رشته‌ی تحریر درآورده است. تمرکز تحقیقات وی بر روی موضوعات ژئوپلیتیک مرتبط با عراق است.

دیاری صالح یک محقق دانشگاهی عراقی است که دکترای جغرافیای سیاسی خود را از دانشگاه بغداد، و فوق دکترای روابط بین‌الملل خود را از دانشگاه ورشو دریافت کرده است. صالح چندین کتاب به رشته‌ی تحریر درآورده است. تمرکز تحقیقات وی بر روی موضوعات ژئوپلیتیک مرتبط با عراق است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی