روح‌الله فقیهی

روح‌الله فقیهی تحلیل‌گر امور ایران است و مقالاتش در رسانه‌هایی از جمله فارن پالسی، میدل ایست آی و امریکن کانسروتیو منتشر شده است.

روح‌الله فقیهی تحلیل‌گر امور ایران است و مقالاتش در رسانه‌هایی از جمله فارن پالسی، میدل ایست آی و امریکن کانسروتیو منتشر شده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی