نعوم رِیدان

نعوم رِیدان پژوهشگر و گزارشگر مستقل مستقر در بغداد است که در حوزه‌ی انرژی با تمرکز بر سه کشور لبنان، ایران و عراق قلم می‌زند. وی همچنین تجربه‌ی گسترده‌ای در پوشش تحولات سیاسی و امنیتی سوریه، لبنان و عراق برای رسانه‌های مشهوری چون وال‌استریت‌ژورنال و فایننشال‌تایمز دارد.

نعوم رِیدان پژوهشگر و گزارشگر مستقل مستقر در بغداد است که در حوزه‌ی انرژی با تمرکز بر سه کشور لبنان، ایران و عراق قلم می‌زند. وی همچنین تجربه‌ی گسترده‌ای در پوشش تحولات سیاسی و امنیتی سوریه، لبنان و عراق برای رسانه‌های مشهوری چون وال‌استریت‌ژورنال و فایننشال‌تایمز دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی