کورادو چوک

کورادو چوک، تحلیلگر ارشد گلف استیت انالیتیکس (GSA) است. تحقیقات وی بر شبه جزیره‌ی عربستان و شاخ آفریقا متمرکز است. کورادو در کاریتاس در جیبوتی، و گروه بین‌المللی بحران (ICG) در بروکسل فعالیت کرده است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود ار در زمینه‌ی حل منازعه، از کالج سلطنتی لندن دریافت کرده است.

کورادو چوک، تحلیلگر ارشد گلف استیت انالیتیکس (GSA) است. تحقیقات وی بر شبه جزیره‌ی عربستان و شاخ آفریقا متمرکز است. کورادو در کاریتاس در جیبوتی، و گروه بین‌المللی بحران (ICG) در بروکسل فعالیت کرده است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود ار در زمینه‌ی حل منازعه، از کالج سلطنتی لندن دریافت کرده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی