احمد عماد

احمد عماد روزنامه‌نگار مستقل عراقی است که بر امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین سیاست‌گذاری‌ و حقوق بشر تمرکز دارد. عماد با تعدادی از رسانه‌ها، از جمله مرکز الحدث، رصيف ٢٢ و الترا صوت عراق به طور مرتب همکاری می‌کند و با مؤسسه‎‌ی گزارش جنگ و صلح (IWPR) نیز همکاری‌هایی داشته است.

احمد عماد روزنامه‌نگار مستقل عراقی است که بر امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین سیاست‌گذاری‌ و حقوق بشر تمرکز دارد. عماد با تعدادی از رسانه‌ها، از جمله مرکز الحدث، رصيف ٢٢ و الترا صوت عراق به طور مرتب همکاری می‌کند و با مؤسسه‎‌ی گزارش جنگ و صلح (IWPR) نیز همکاری‌هایی داشته است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی