ازهر الربيعی

ازهر الربيعی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار مستقل ساکن عراق است. او به صورت تخصصی در زمینه‌های سیاست، سلامت، جامعه، جنگ و حقوق بشر قلم می‌زند.

ازهر الربيعی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار مستقل ساکن عراق است. او به صورت تخصصی در زمینه‌های سیاست، سلامت، جامعه، جنگ و حقوق بشر قلم می‌زند.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی