عقیل عبود

عقیل عبود محققی مستقل است که تمرکز مطالعاتش بر جامعه شناسی سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در عراق متمرکز است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو است.

عقیل عبود محققی مستقل است که تمرکز مطالعاتش بر جامعه شناسی سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در عراق متمرکز است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی