ویکتوریا سیلویا سانچز

ویکتوریا سیلویا سانچز، روزنامه‌نگار و پژوهشگری است که بر حوزه‌‌های امنیت بین‌الملل و سیاست خاورمیانه و منطقه‌ی دریای سرخ، تمرکز دارد. سانچز که در کشورهای اردن و اسپانیا زندگی می‌کند، اخبار منطقه‌‌ای را برای رسانه‌های اسپانیایی و بین‌المللی پوشش می‌دهد. وی همچنین در مؤسسه‌ی تحقیقات و مشاوره‌ی NAR به عنوان تحلیلگر فعالیت می‌کند و دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در دانشگاه مستقل مادرید است.

ویکتوریا سیلویا سانچز، روزنامه‌نگار و پژوهشگری است که بر حوزه‌‌های امنیت بین‌الملل و سیاست خاورمیانه و منطقه‌ی دریای سرخ، تمرکز دارد. سانچز که در کشورهای اردن و اسپانیا زندگی می‌کند، اخبار منطقه‌‌ای را برای رسانه‌های اسپانیایی و بین‌المللی پوشش می‌دهد. وی همچنین در مؤسسه‌ی تحقیقات و مشاوره‌ی NAR به عنوان تحلیلگر فعالیت می‌کند و دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در دانشگاه مستقل مادرید است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی