علی هاشم

علی هاشم، روزنامه‌نگاری است که طی ۱۵ سال گذشته، امور مربوط به ایران و منطقه را پوشش داده است. وی همچنین یکی از پژوهشگران پروژه‌ی فرقه‌گرایی، جنگ‌های نیابتی و فرقه‌زدایی (SEPAD)، در دانشگاه لنکستر است. تحقیقات وی بر خاورمیانه، با تأکید بر ایران، لبنان و عراق تمرکز دارد.

علی هاشم، روزنامه‌نگاری است که طی ۱۵ سال گذشته، امور مربوط به ایران و منطقه را پوشش داده است. وی همچنین یکی از پژوهشگران پروژه‌ی فرقه‌گرایی، جنگ‌های نیابتی و فرقه‌زدایی (SEPAD)، در دانشگاه لنکستر است. تحقیقات وی بر خاورمیانه، با تأکید بر ایران، لبنان و عراق تمرکز دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی