صنم چنگیز

صنم چنگیز، زاده و بزرگ‌شده در کویت، پژوهشگر ترک‌تبار در مرکز مطالعات خلیج فارس دانشگاه قطر است. وی بر امور خلیج فارس و روابط ترکیه با خاورمیانه تمرکز دارد. صنم، ستون‌نویس ثابت عرب‌نیوز، کتاب "روابط ترکیه و عربستان: همکاری و رقابت در خاورمیانه" را نیز به رشته‌ی تحریر درآورده است.

صنم چنگیز، زاده و بزرگ‌شده در کویت، پژوهشگر ترک‌تبار در مرکز مطالعات خلیج فارس دانشگاه قطر است. وی بر امور خلیج فارس و روابط ترکیه با خاورمیانه تمرکز دارد. صنم، ستون‌نویس ثابت عرب‌نیوز، کتاب "روابط ترکیه و عربستان: همکاری و رقابت در خاورمیانه" را نیز به رشته‌ی تحریر درآورده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی