ناصح شاكر

ناصح شاکر روزنامه‌نگار مستقل و ساکن صنعا، پایتخت یمن است. او به طور مرتب با چندین خبرگزاری بین‌المللی همکاری می‌کند. تمرکز وی بر اثرات سوء جنگ بر کودکان و غیر نظامیان بی‌گناه است.

ناصح شاکر روزنامه‌نگار مستقل و ساکن صنعا، پایتخت یمن است. او به طور مرتب با چندین خبرگزاری بین‌المللی همکاری می‌کند. تمرکز وی بر اثرات سوء جنگ بر کودکان و غیر نظامیان بی‌گناه است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی