سامان داود

سامان داود روزنامه‌نگاری عراقی است که سیاست، حقوق بشر و مسائل مربوط به اقلیت‌ها در عراق و خاورمیانه را پوشش می‌دهد. وی با چندین وب‌سایت، من جمله وب‌سایت آمریکایی المانیتور، درج‌مدیا و دیگر وب‌سایت‌های عربی و عراقی همکاری کرده است. او از سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱/۹۲) در حوزه‌ی مطبوعات فعالیت دارد.

سامان داود روزنامه‌نگاری عراقی است که سیاست، حقوق بشر و مسائل مربوط به اقلیت‌ها در عراق و خاورمیانه را پوشش می‌دهد. وی با چندین وب‌سایت، من جمله وب‌سایت آمریکایی المانیتور، درج‌مدیا و دیگر وب‌سایت‌های عربی و عراقی همکاری کرده است. او از سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱/۹۲) در حوزه‌ی مطبوعات فعالیت دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی