روزبه پارسی

دکتر روزبه پارسی، به عنوان سرپرست برنامه‌ی خاورمیانه و آفریقای شمالی در مؤسسه‌ی امور بین‌الملل سوئد (Utrikespolitiska Institutet) فعالیت می‌کند. وی پیش از این پژوهشگر ارشد مؤسسه‌ی مطالعات امنیتی اتحادیه‌ی اروپا (EUISS) در پاریس، و مدرس ارشد حقوق بشر و تاریخ در دانشگاه لوند بوده است.

دکتر روزبه پارسی، به عنوان سرپرست برنامه‌ی خاورمیانه و آفریقای شمالی در مؤسسه‌ی امور بین‌الملل سوئد (Utrikespolitiska Institutet) فعالیت می‌کند. وی پیش از این پژوهشگر ارشد مؤسسه‌ی مطالعات امنیتی اتحادیه‌ی اروپا (EUISS) در پاریس، و مدرس ارشد حقوق بشر و تاریخ در دانشگاه لوند بوده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی