فرزاد رمضانی بونش

فرزاد رمضانی بونش، نویسنده، محقق ارشد و تحلیلگر متمرکز بر خاورمیانه و جنوب آسیا است. وی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی در قالب‌های مقاله‌های پژوهشی، تحلیل‌های کوتاه و مقالات خبری قلم زده است. نام او همچنین در رسانه‌های بین‌المللی هم‌چون الجزیره، راشا تودی، و العربی و بسیاری دیگر به چشم می‌خورد.

فرزاد رمضانی بونش، نویسنده، محقق ارشد و تحلیلگر متمرکز بر خاورمیانه و جنوب آسیا است. وی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی در قالب‌های مقاله‌های پژوهشی، تحلیل‌های کوتاه و مقالات خبری قلم زده است. نام او همچنین در رسانه‌های بین‌المللی هم‌چون الجزیره، راشا تودی، و العربی و بسیاری دیگر به چشم می‌خورد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی