علی ناجی

علی ناجی، روزنامه‌نگار و نویسنده‌ی عراقی است. او از سال ۲۰۰۹ در مطبوعات، من جمله المدی و السومریه قلم می‌زند. او به گزارش‌نویسی مشغول است و تحقیقات خود را که بر عراق و مسائل مربوط به کردها در خاورمیانه مرتبط است، به دو زبان فرانسوی و عربی منتشر می‌کند. از او کتاب‌هایی نیز با موضوع‌های حزب کارگران کردستان و احزاب کرد اپوزیسیون ایرانی به چاپ رسیده است.

علی ناجی، روزنامه‌نگار و نویسنده‌ی عراقی است. او از سال ۲۰۰۹ در مطبوعات، من جمله المدی و السومریه قلم می‌زند. او به گزارش‌نویسی مشغول است و تحقیقات خود را که بر عراق و مسائل مربوط به کردها در خاورمیانه مرتبط است، به دو زبان فرانسوی و عربی منتشر می‌کند. از او کتاب‌هایی نیز با موضوع‌های حزب کارگران کردستان و احزاب کرد اپوزیسیون ایرانی به چاپ رسیده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی