دانا طیب منمی

دانا طیب منمی، روزنامه‌نگار مستقل است و نوشته‌هایش در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده است. وی دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات انگلیس است و از سال ۲۰۰۶ در رسانه‌های کُرد همکاری دارد.

دانا طیب منمی، روزنامه‌نگار مستقل است و نوشته‌هایش در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده است. وی دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات انگلیس است و از سال ۲۰۰۶ در رسانه‌های کُرد همکاری دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی