باقر آیدوغان

باقر آیدوغان، روزنامه‌نگار مقیم اربیل است و بر پوشش اخبار کردستان عراق تمرکز دارد. او مدرک کارشناسی ارشد خود را از گروه سیاست و روابط بین‌الملل در خاورمیانه‌‌ی دانشگاه اکستر دریافت کرده و پایان‌نامه‌ی خود را در مورد سیاست کردهای عراق در همین دانشگاه نوشته است.

باقر آیدوغان، روزنامه‌نگار مقیم اربیل است و بر پوشش اخبار کردستان عراق تمرکز دارد. او مدرک کارشناسی ارشد خود را از گروه سیاست و روابط بین‌الملل در خاورمیانه‌‌ی دانشگاه اکستر دریافت کرده و پایان‌نامه‌ی خود را در مورد سیاست کردهای عراق در همین دانشگاه نوشته است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی