سینا طوسی

سینا طوسی یکی از اعضای ارشد هیئت تحریره‌ی امواج.میدیا بوده است. وی پیش‌تر نیز تحلیلگر ارشد پژوهشی در شورای ملی ایرانیان آمریکا بوده است و روابط ایالات متحده و ایران، سیاست ایران و مسائل مربوط به سیاست خاورمیانه موضوعات تحقیق و نگارش او هستند. نوشته‌های وی در فارین افرز، فارین پالیسی، المانیتور و سایر رسانه‌ها به چاپ رسیده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور بین الملل از دانشکده‌ی آمریکایی خدمات بین‌الملل (SIS) با تمرکز منطقه‌ای خاورمیانه است.

سینا طوسی یکی از اعضای ارشد هیئت تحریره‌ی امواج.میدیا بوده است. وی پیش‌تر نیز تحلیلگر ارشد پژوهشی در شورای ملی ایرانیان آمریکا بوده است و روابط ایالات متحده و ایران، سیاست ایران و مسائل مربوط به سیاست خاورمیانه موضوعات تحقیق و نگارش او هستند. نوشته‌های وی در فارین افرز، فارین پالیسی، المانیتور و سایر رسانه‌ها به چاپ رسیده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور بین الملل از دانشکده‌ی آمریکایی خدمات بین‌الملل (SIS) با تمرکز منطقه‌ای خاورمیانه است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی