سباستین سونز

دکتر سباستین سونز، تحلیلگر سیاسی است و پژوهش‌هایش در مرکز تحقیقات کاربردی در مشارکت با شرق (CARPO)، بر کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس تمرکز دارد. از موضوعات مورد علاقه‌ی وی، می‌توان به کمک‌های توسعه‌ای، سیاست‌های مربوط به مهاجرت، و روابط آلمان و خلیج فارس اشاره کرد. موضوع رساله‌ی دکترای وی مهاجرت پاکستانی‌ها به عربستان است.

دکتر سباستین سونز، تحلیلگر سیاسی است و پژوهش‌هایش در مرکز تحقیقات کاربردی در مشارکت با شرق (CARPO)، بر کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس تمرکز دارد. از موضوعات مورد علاقه‌ی وی، می‌توان به کمک‌های توسعه‌ای، سیاست‌های مربوط به مهاجرت، و روابط آلمان و خلیج فارس اشاره کرد. موضوع رساله‌ی دکترای وی مهاجرت پاکستانی‌ها به عربستان است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی