محمود جوادی

محمود جوادی پژوهشگر مؤسسه‌ی دانشگاه اروپا (EUI) است. او سابقه‌ی همکاری با چندین اندیشکده ایرانی از جمله مرکز تحقیقات استراتژیک (CSR) و مؤسسه‌ی مطالعات سیاسی و بین‌المللی (IPIS) را در کارنامه‌ی خود دارد. تحقیقات او بر سیاست‌های اتحادیه‌ی اروپا و همچنین روابط میان ایران و اروپا متمرکز است.

محمود جوادی پژوهشگر مؤسسه‌ی دانشگاه اروپا (EUI) است. او سابقه‌ی همکاری با چندین اندیشکده ایرانی از جمله مرکز تحقیقات استراتژیک (CSR) و مؤسسه‌ی مطالعات سیاسی و بین‌المللی (IPIS) را در کارنامه‌ی خود دارد. تحقیقات او بر سیاست‌های اتحادیه‌ی اروپا و همچنین روابط میان ایران و اروپا متمرکز است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی