ورود صالح

ورود صالح، روزنامه‌نگار عراقی مقیم عراق است. وی بر پوشش اخبار حوزه‌ی امور سیاسی و اجتماعی تمرکز دارد. او با چندین رسانه‌ی عراقی و عربی، از جمله ایلاف و NRT عربی همکاری داشته است.

ورود صالح، روزنامه‌نگار عراقی مقیم عراق است. وی بر پوشش اخبار حوزه‌ی امور سیاسی و اجتماعی تمرکز دارد. او با چندین رسانه‌ی عراقی و عربی، از جمله ایلاف و NRT عربی همکاری داشته است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی