عبد الكريم الحمدانی

عبدالکریم الحمدانی روزنامه نگار عراقی ساکن عراق است. وی بر مسائل سیاسی و امنیتی تمرکز دارد. او سابقه‌ی همکاری با رسانه‌های عراقی و عربی، از جمله کرکوک ناو، ناس نیوز و الحل نیوز را در کارنامه‌ی خود دارد.

عبدالکریم الحمدانی روزنامه نگار عراقی ساکن عراق است. وی بر مسائل سیاسی و امنیتی تمرکز دارد. او سابقه‌ی همکاری با رسانه‌های عراقی و عربی، از جمله کرکوک ناو، ناس نیوز و الحل نیوز را در کارنامه‌ی خود دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی