حسن السعید

حسن السعید، نام مستعار یک روزنامه‌نگار مستقل عراقی است. وی بر امنیت و سیاست داخلی عراق و همچنین فعالیت‌های نظامی در خاورمیانه تمرکز دارد.

حسن السعید، نام مستعار یک روزنامه‌نگار مستقل عراقی است. وی بر امنیت و سیاست داخلی عراق و همچنین فعالیت‌های نظامی در خاورمیانه تمرکز دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی