خدیجه الحمدانی

خدیجه الحمدانی، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی است که در رسانه‌های رادیویی و مکتوب فعالیت می‌کند. وی سابقه‌ی همکاری با چندین رسانه‌‌ی عربی و محلی عراق، من جمله ان‌آرتی عربی، رصیف ۲۲، و خبرگزاری الرأی را در کارنامه دارد.

خدیجه الحمدانی، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی است که در رسانه‌های رادیویی و مکتوب فعالیت می‌کند. وی سابقه‌ی همکاری با چندین رسانه‌‌ی عربی و محلی عراق، من جمله ان‌آرتی عربی، رصیف ۲۲، و خبرگزاری الرأی را در کارنامه دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی