ادریس اوکودوچو

ادریس اوکودوچو روزنامه‌نگار ترک ساکن لبنان است. او بر سیاست‌ خارجی ترکیه، اقلیم کردستان عراق و لبنان و تحولات امنیتی گروه‌های مسلح شیعه در خاورمیانه تمرکز دارد. 

ادریس اوکودوچو روزنامه‌نگار ترک ساکن لبنان است. او بر سیاست‌ خارجی ترکیه، اقلیم کردستان عراق و لبنان و تحولات امنیتی گروه‌های مسلح شیعه در خاورمیانه تمرکز دارد. 

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی