عزیز الربیعی

عزیز الربیعی روزنامه‌نگار تحقیقی و مجری اخبار عراقی است و در عراق اقامت دارد. او اجرای برنامه‌های شبکه‌ی شرقیه‌نیوز را بر عهده دارد و با رسانه‌های مختلف عراقی و بین‌المللی همکاری داشته است. 

عزیز الربیعی روزنامه‌نگار تحقیقی و مجری اخبار عراقی است و در عراق اقامت دارد. او اجرای برنامه‌های شبکه‌ی شرقیه‌نیوز را بر عهده دارد و با رسانه‌های مختلف عراقی و بین‌المللی همکاری داشته است. 

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی