نازلان ارتان

نازلان ارتان یک روزنامه نگار ترک مقیم آنکارا است. تمرکز وی بر سیاست خارجی و داخلی ترکیه است. او سابقه‌ی همکاری با رسانه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله حریات، دووار انگلیسی، بی بی سی ترکی و المانیتور همکاری داشته است.

نازلان ارتان یک روزنامه نگار ترک مقیم آنکارا است. تمرکز وی بر سیاست خارجی و داخلی ترکیه است. او سابقه‌ی همکاری با رسانه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله حریات، دووار انگلیسی، بی بی سی ترکی و المانیتور همکاری داشته است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی