محمد شمری

دکتر محمد شمری ریاست سومریه SUMERIA را که یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی عراقی است و بر تقویت صلح و ثبات متمرکز است بر عهده دارد. او همچنین استاد دانشگاه النهرین و مشاور ارشد سید عمار الحکیم، رهبر جنبش حکمت، است. زمینه‌ی اصلی فعالیت او روابط خارجی و سیاست عراق با تمرکز بر سیاست خارجی عراق و سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی است.

دکتر محمد شمری ریاست سومریه SUMERIA را که یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی عراقی است و بر تقویت صلح و ثبات متمرکز است بر عهده دارد. او همچنین استاد دانشگاه النهرین و مشاور ارشد سید عمار الحکیم، رهبر جنبش حکمت، است. زمینه‌ی اصلی فعالیت او روابط خارجی و سیاست عراق با تمرکز بر سیاست خارجی عراق و سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی