فرشته صادقی

فرشته صادقی روزنامه‌نگار مستقل و ساکن تهران است. او سابقه‌ی همکاری با پرس تی‌وی ایران و الجزیره‌ی انگلیسی را در کارنامه خود دارد.

فرشته صادقی روزنامه‌نگار مستقل و ساکن تهران است. او سابقه‌ی همکاری با پرس تی‌وی ایران و الجزیره‌ی انگلیسی را در کارنامه خود دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی