تریتا پارسی

تریتا پارسی، نایب رئیس اجرایی مؤسسه‌ی کوئنسی برای کشورداری مسئولانه است. وی در مقام نویسنده‌، موفق به کسب جوایز شده است. او در سال ۲۰۱۰ جایزه‌ی گراومایر را برای ایده‌هایی در راستای بهبود نظم جهانی دریافت کرد.

تریتا پارسی، نایب رئیس اجرایی مؤسسه‌ی کوئنسی برای کشورداری مسئولانه است. وی در مقام نویسنده‌، موفق به کسب جوایز شده است. او در سال ۲۰۱۰ جایزه‌ی گراومایر را برای ایده‌هایی در راستای بهبود نظم جهانی دریافت کرد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی